Műszeres favizsgálat

Statikai tanulmányaim legfontosabb tétele a következő:

„Az épület stabilitása fordítottan arányos a tervező statikus ismereteivel. Minél gyakorlatlanabb a tervező, annál stabilabbra tervezi az épületet.”

A favizsgálat esetén is így van valahogy. Minél kevésbé hozzáértő a favizsgáló, annál hamarabb vágatja ki a fát.

A műszeres favizsgálat a fafelméréseket kiegészítő lehetőség, amivel a felmérések szükség esetén pontosíthatóak.

Fizikai adatok mérésén és számításokon alapuló szabatos, egyértelmű információkhoz juthatunk a műszeres favizsgálat segítségével. Ezen ismeretek alapján meghatározhatók a  vizsgált fák további fenntartásához szükséges kezelések . Felmérhetőek és tervezhetővé válnak az adott fák hosszú távú kezelési költségei is.

Összességében a műszeres favizsgálatok a faápolási technikák segítségével megkönnyítik a tulajdonosoknak megtervezni a fáik sorsát és az ehhez szükséges erőforrások mértékét.

A műszeres favizsgálatot a nagy személyforgalmú területeken, például játszótereken, iskolák és óvodák udvarán, illetve ezek környékén, nagy forgalmú fasorokban, utcákban célszerű alkalmazni, illetve minden olyan helyen, ahol a fák személyeket vagy nagyobb értékű tárgyakat veszélyeztethetnek. Különösen idős, vagy nagyméretű, vagy rossz állapotú fák esetén nagy segítség a fák sorsáról történő döntések meghozatalában.

A jelen pillanatban Magyarországon is elérhető módszerek

  • FAKOPP 2D elektroakusztikus tomográf
  • talajszint alatti gyökérzet feltérképezése ( BEVEZETÉS ALATT)
  • húzásos dőlésvizsgálat ( BEVEZETÉS ALATT)
  • törzs dőlés változásának vizsgálata (FEJLESZTÉS ALATT)
  • FAKOPP 2D elektroakusztikus tomográf