Statikai tanulmányaim legfontosabb tétele a következő:

„Az épület stabilitása fordítottan arányos a tervező statikus ismereteivel. Minél gyakorlatlanabb a tervező, annál stabilabbra tervezi az épületet.”

A favizsgálat esetén is így van valahogy. Minél kevésbé hozzáértő a favizsgáló, annál hamarabb vágatja ki a fát.

 

A műszeres favizsgálat a fafelméréseket kiegészítő lehetőség, amivel a felmérések szükség esetén pontosíthatóak.

Fizikai adatok mérésén és számításokon alapuló szabatos, egyértelmű információkhoz juthatunk a műszeres favizsgálat segítségével. Ezen ismeretek alapján meghatározhatók a  vizsgált fák további fenntartásához szükséges kezelések . Felmérhetőek és tervezhetővé válnak az adott fák hosszú távú kezelési költségei is.

Összességében a műszeres favizsgálatok a faápolási technikák segítségével megkönnyítik a tulajdonosoknak megtervezni a fáik sorsát és az ehhez szükséges erőforrások mértékét.

A műszeres favizsgálatot a nagy személyforgalmú területeken, például játszótereken, iskolák és óvodák udvarán, illetve ezek környékén, nagy forgalmú fasorokban, utcákban célszerű alkalmazni, illetve minden olyan helyen, ahol a fák személyeket vagy nagyobb értékű tárgyakat veszélyeztethetnek. Különösen idős, vagy nagyméretű, vagy rossz állapotú fák esetén nagy segítség a fák sorsáról történő döntések meghozatalában.

A jelen pillanatban Magyarországon is elérhető módszerek

  • FAKOPP 2D elektroakusztikus tomográf
  • talajszint alatti gyökérzet feltérképezése ( BEVEZETÉS ALATT)
  • húzásos dőlésvizsgálat ( BEVEZETÉS ALATT)
  • törzs dőlés változásának vizsgálata (FEJLESZTÉS ALATT)

FAKOPP 2D elektroakusztikus tomográf

Garden Faápoló

A vizsgálat elve:

Az egészséges fában a hang viszonylag nagy sebességgel terjed (1200 -2500m/s). Azonban ha a hang terjedés útjában üreg, odú vagy gombák által már akár részben lebontott szövetű terület kerül, ezt a területet a hang az egészséges szöveten át elkerüli.

A FAKOPP műszer segítségével a hang terjedési idejét tudjuk mikrosecundumos pontossággal mérni . Ha ismert távolságú pontok között mérjük meg a hang terjedési idejét, számolható a relatív terjedési sebesség . Ennek nagysága, helyesebben a fafajra jellemző terjedési sebességhez képest csökkenés mértéke utal a terjedés útjában lévő elpusztult  terület nagyságára. (A valóságban nem csökken a sebesség, hanem a kerülés miatt megnövekszik a hang által az egészséges fában megtett út .)

A FAKOPP 2D műszerrel n db érzékelő felhasználásával  n x (n-1) / 2  mérést lehet elvégezni egy kiválasztott törzs keresztmetszeten.

mérési vonalak

Az így nyert adatok kiértékelésének eredménye az adott keresztmetszet relatív hangsebesség térképe, ami azonos az egészséges és beteg részek rajzolatával.

kócs u mérési eredmény  kócs u tuskó

Az érzékelők számának növelésével lehet a mérés pontosságát növelni.

Jelenleg nyolc érzékelős vizsgálatot végzek. Ez az érzékelőszám már kellő mennyiségű információt szolgáltat. Szükség esetén, amennyiben nagy a fa átmérője, vagy nagyon karélyos a fa keresztmetszete, tíz érzékelős mérést is tudok végezni.

A vizsgálat végeredménye a FAKOPP mérési jegyzőkönyv.

A műszer magyar fejlesztés, dr. Dívós Ferenc munkája.